FAQ

1. Is Science in Action commercieel?

Ja, wij werken op basis van een bedrijfsmatige aanpak en voor eigen risico. Ook al werken we soms ook met subsidies, we zijn niet in dienst van een publieke organisatie.

2. Is Science in Action te koop?

Science in Action is in geen enkel opzicht te koop. Elke opdrachtgever onderschrijft de onafhankelijkheid van ons onderzoek en accepteert de uitkomsten daarvan. Wij accepteren geen enkele poging tot beïnvloeding van de resultaten van ons werk.

3. Toch werken jullie met advertenties en sponsoring?

Ja , ook wij moeten onze werkzaamheden bekostigen. Maar dat gaat niet ten koste van onze integriteit. De inhoud van de advertenties is voor rekening van de adverteerder. In die zin werken wij niet anders dan een krant, tijdschrift of een commercieel radio en tv programma.

4. Hoe verhoudt de redactie zich tot de zakelijk aanpak?

Ook hierin lijken we erg op een medium. De redactie is volstrekt onafhankelijk van de zakelijk leiding. Zij selecteert nieuws en is verantwoordelijk voor de inhoud van de websites en de nieuwsbrieven. Uitgangspunt is de kwaliteitsjournalistiek met check en dubbel check en hoor en wederhoor.

5. Accepteren jullie opdrachtgevers dat eigenlijk wel, die onafhankelijkheid?

Juist onze opdrachtgevers accepteren dit. Zij weten dat de kwaliteit van het onderzoek niet ter discussie staat en dat is de reden waarom zij met ons samenwerken. Voor hun eigen (onderzoeks-)werk, maar ook voor hun eigen reputatie.

6. Is de privacy goed beschermd bij jullie?

Jazeker! Onze servers staan bij ICT dienstverlener Vancis op het Amsterdam Science Park, waar onze websites en data worden beheerd in één van de best bewaakte gebouwen van Nederland. De e-mail adressen zijn niet beschikbaar voor derden. Verder zijn al onze onderzoeken anoniem. We vragen nooit naar namen, telefoonnummers of adressen. Alleen voor het opmaken van kaarten hebben we de eerste vier cijfers van de postcode nodig. Maar daar kun je verder niets uit afleiden dat de privacy van de individuele deelnemer zou kunnen schenden.

7. Staan jullie open voor suggesties van jullie deelnemers?

Ja natuurlijk! Graag ontvangen wij commentaar op onze activiteiten van betrokken deelnemers aan ons onderzoek. Zij zijn onze zeer gewaardeerde mede-onderzoekers die altijd als eersten recht hebben op een antwoord.

6. Opereren jullie vooral nationaal of juist internationaal?

Dat verschilt van opdrachtgever tot opdrachtgever. Maar in principe zij wij internationaal georiënteerd, vandaar onze internationale naam. Bij enkele projecten richten wij ons op de brede Nederlandstalige markt in Europa, dus Nederland en Vlaanderen.