Wat we doen?

Online publieksmetingen werken

Naast een beter begrip voor wetenschap zijn online publieksmetingen een uitstekend instrument voor:

Onderzoek

  • grootschalige en real time monitoring van infectieziektes (online epidemiologie)
  • in kaart brengen van gedrag voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek
  • opiniepeilingen over nieuwe technologieën bijvoorbeeld voor politiek en bedrijfsleven

Publiciteit en public affairs

  • advertentiemogelijkheden op goed bezochte sites, rechtstreeks aansluitend op de doelgroep
  • maatschappelijke betrokkenheid bij onderzoek door inhoudelijke en financiële bijdragen

Marketing en distributie

  • actuele data voor effectieve marketing campagnes
  • idem voor een efficiënte logistiek van goederen en diensten

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van een reeks van projecten die we in heden en verleden hebben ontwikkeld voor nationale en internationale opdrachtgevers variërend van wetenschapsorganisaties, ministeries en de Europese Commissie tot en met de grootste bedrijven in de farmaceutische industrie.

Consultancy en onderzoek

Science in Action deelt haar uitgebreide kennis en lange ervaring in wetenschapscommunicatie graag met anderen.

In opdracht van onder andere de Europese Commissie, het Vlaamse departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), de Nederlandse ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vrije Universiteit en de de Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie heeft zij onderzoek gedaan naar jongeren, wetenschap en internet.

Maar ook haalbaarheidsstudies, beleidsadvies en interim management op het terrein van de wetenschap- en techniekcommunicatie behoren tot onze ervaring en competentie. Hier hebben wij in opdracht gewerkt van onder andere universiteiten, KNAW, NWO en Stichting natuurkunde.nl.